Ban hành mẫu thiết kế – dự toán xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tải mẫu thiết kế ở đây:

Mẫu thiết kế Hồ bơi