Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 28/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí là lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông tin đến các đại biểu các kế hoạch về: tổ chức bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt; bồi dưỡng giáo viên phổ thông các cấp; bồi dưỡng hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cấp sở và phòng giáo dục trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019.

Công tác bồi dưỡng được thực hiện theo lộ trình từ năm 2019 đến năm 2021, với 2 hình thức bồi dưỡng: bồi dưỡng qua mạng (giáo viên tham gia được cấp tài khoản để đăng nhập học trên mạng, tự học, thảo luận và làm bài kiểm tra, báo cáo viên sẽ hỗ trợ, thảo luận với học viên trong quá trình tập huấn); tập huấn trực tiếp dành cho học viên đã tham gia các bài học trên mạng và đạt yêu cầu.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng được bồi dưỡng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tin, ảnh: Bảo Tâm